In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Huisvesting, Krimp, Nieuws, Prognotiseren

Het Scenariomodel-VO is een online leerlingenprognose-tool, die inzicht geeft in basisprognoses van leerlingenaantallen, formatie, ruimtebehoefte en bekostiging. 

Onlangs is dit gratis en vrij toegankelijke instrument met hulp van gebruikers uit het voortgezet onderwijs verder doorontwikkeld en geactualiseerd. De tool is naar eigen inzicht aan te passen.

Lees meer….

Delen