Waar zitten precies de verschillen tussen de oude en de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs? Dat heeft de Helpdesk van VOS/ABB op een rijtje gezet in een overzichtelijk schema.

Het gaat om alle aanpassingen en toegevoegde artikelen in de nieuwe CAO VO 2016-2017, die op 1 juli 2016 in werking is getreden. In het schema van de Helpdesk zijn alle verschillen artikelgewijs uitgewerkt. Het gaat onder meer om salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen, onderwijstijd, ouderschapsverlof en werkgelegenheidsbeleid.

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen het schema met verschillen hier downloaden.

Deel dit bericht: