Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs in sociaal zwakke wijken genoeg geld krijgen. Hij reageert daarmee op een artikel in de Volkskrant, waarin onder anderen rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam aan het woord komt.

Van ’t Zelfde zegt dat er ‘geen zak van klopt’ als directeuren van scholen in achterstandswijken zeggen dat ook hun leerlingen goed onderwijs krijgen. ‘Ik betaal jaarlijks 4 miljoen euro aan salarissen. Maar om goed onderwijs te kunnen geven zonder mijn mensen kapot te draaien, heb ik minimaal 1,6 miljoen euro méér nodig.’

Dekker weerspreekt in een brief aan de Tweede Kamer dat er te weinig geld is voor scholen in sociaal zwakke wijken. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren.

‘De drie scholen die in het betreffende artikel worden genoemd ontvangen aanvullende bekostiging uiteenlopend van bijna 400.000 tot bijna 600.000 euro per jaar. Dit zijn substantiële middelen die de scholen, afhankelijk van hun eigen keuzes, bijvoorbeeld kunnen inzetten voor extra docenten of om extra zorg te organiseren.’

Dekker benadrukt dat hij het niet eens is met de klacht dat de huidige financiering tekort zou schieten, ‘hoewel ik me realiseer dat scholen graag over nog meer middelen zouden willen beschikken.’

Deel dit bericht: