De hoofdvestigingen van alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen De Bosatlas van de duurzaamheid cadeau. Deze speciale atlas gaat ook naar lerarenopleidingen aardrijkskunde.

De thematische atlas gaat onder andere over het Klimaatakkoord van Parijs en kringlooplandbouw. Ook onderwerpen als  wateroverlast en recyclen van materialen komen aan bod. De atlas bevat informatieve kaarten, aangevuld met infographics, diagrammen en foto’s. Uitgeverij Noordhoff zegt met deze actie het thema duurzaamheid op de kaart te willen zetten.

Lees meer…

Deel dit bericht: