Minister Slob van Onderwijs houdt vast aan volledige heropening van scholen vanaf 17 augustus. Hij geeft de scholen wel richtlijnen voor onder meer de ventilatie in schoolgebouwen.

In het dertiende Corona-onderwijsbulletin, dat gisteren is verschenen, geeft de minister antwoord op de vragen over ventilatie in scholen, eventuele quarantaine bij terugkomst uit landen met een oranje of rood reisadvies, het omgaan met risicogroepen en corona-angst in het algemeen. Uitgangspunt blijft dat alle scholen in primair en voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer volledig open gaan, zodat alle leerlingen weer de hele week naar school kunnen. De leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden, dat geldt wel voor leraren en andere volwassenen binnen de school. In het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen wel 1,5 meter afstand houden van de leraren. De regio Noord gaat als eerste beginnen op maandag 17 augustus, de regio Zuid volgt een week later op 24 augustus.

Ventilatierichtlijnen

Over de ventilatie schrijft de minister dat hij het advies van het RIVM volgt, waaruit blijkt dat er geen reden is om voor de ventilatiesystemen in schoolgebouwen af te wijken van reeds geldende eisen uit het Bouwbesluit. Als het schoolgebouw daaraan voldoet, is het in orde. Schoolbesturen dienen dit na te gaan voor ze open gaan. Een aanvullend advies is om geen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s te gebruiken in ruimtes waar meerdere personen verblijven. Verder wordt geadviseerd om elk kwartier de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten om te luchten.

Verzuim vanwege quarantaine

Onderwijspersoneel en leerlingen boven de 12 jaar die van vakantie terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies, dienen na terugkomst veertien dagen thuis te blijven. Als leerlingen van boven de 12 jaar vanwege zo’n thuisquarantaine niet direct naar school kunnen, hoeft de school hiervan geen verzuimmelding te doen. Wel worden scholen opgeroepen om deze kinderen afstandsonderwijs te geven. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen na zo’n reis wel gewoon naar school en kinderopvang, tenzij ze gezondheidsklachten hebben.  Leerlingen die behoren tot risicogroepen of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van ‘fysiek onderwijs’. Op de website www.weeraanwezigopschool.nl staat meer informatie.

Download Corona-onderwijsbulletin nr. 13

 

 

Deel dit bericht: