Een op de drie scholen voor voortgezet onderwijs schaft vanwege de coronacrisis zittenblijven af. Dat meldt de Volkskrant op basis van een eigen enquête die volgens de krant door 149 scholen is ingevuld.

Ruim de helft (53%) van de scholen geeft aan dat de normale normen voor overgaan niet gelden vanwege de coronacrisis. Ruim één op de drie (38%) schaft zittenblijven dit jaar af en bijna één op de zeven (15%) laat de ouders het besluit hierover nemen.

Mede omdat niet alle leerlingen thuis goed in staat zijn om online onderwijs te volgen, hanteren volgens de Volkskrant veel scholen soepelere overgangsnormen. De krant sprak onder andere met Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant. Daar gaan ze uit van het principe ‘overgaan, tenzij’.

Het Ulenhofcollege in Doetinchem legt de eindbeslissing over al of niet overgaan bij de leerling, meldt de krant. ‘Als een leerling tegen het advies van de school in toch wil overgaan, moet hij in een plan van aanpak laten weten hoe hij de hiaten volgend leerjaar wil wegwerken’, zo citeert de Volkskrant directeur Ilja Faber.

Kansenongelijkheid

Het ministerie van OCW is er volgens de krant niet blij mee als ouders mogen bepalen of hun kind naar de volgende klas gaat, omdat dit zou kunnen leiden tot kansenongelijkheid. ‘Vooral mondige en hoogopgeleide ouders zullen daarvan gebruikmaken. Dat is niet wenselijk’, zegt een woordvoerder van OCW tegen de krant.

Lees meer…

Deel dit bericht: