Onderzoeksbureaus Sardes en SEO Economisch Onderzoek doen in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in onderwijs (Wet TNV). Schoolbesturen kunnen aan dit onderzoek meedoen door deze vragenlijst in te vullen. Op 27 juni is er weer een gesprek met het ministerie over de toekomst van het nieuwkomersonderwijs, dit keer in Noord-Nederland.

De Wet TNV maakt het sinds oktober jongstleden mogelijk dat een schoolbestuur een tijdelijke nieuwkomersvoorziening opricht als de toestroom van nieuwkomers in een gemeente zo groot is, dat bestaande scholen niet meer volstaan.

Met de Wet TNV is er ook ruimte ontstaan om in overleg met de gemeente en na goedkeuring door de minister van OCW minder uren onderwijs te verzorgen voor vluchtelingenkinderen. Bovendien is het op basis van deze tijdelijke wet mogelijk om af te wijken van de reguliere bepalingen voor bevoegdheden van leraren en om een beperkt onderwijsprogramma aan te bieden.

Het ministerie wil nu de gevolgen van de Wet TNV in kaart brengen en ervaringen ophalen. Schoolbesturen kunnen daartoe deze vragenlijst invullen. Het ministerie benadrukt dat de vragenlijst ook kan worden ingevuld door besturen die (nog) niet te maken hebben met een tijdelijke nieuwkomersvoorziening of nieuwkomersonderwijs.

Gesprek

Op 27 juni is er weer een gesprek met OCW over uw visie en ideeën over toekomstige oplossingen, de inrichting van de regionale samenwerking en de vormgeving van het nieuwkomersonderwijs. Dit keer vindt het gesprek plaats in Noord-Nederland. U kunt zich hiervoor online aanmelden.

Deel dit bericht: