Een schoolbestuur dat besloot een leerling met het syndroom van Down van school te verwijderen, is door de Landelijke Tijdelijke Geschillencommissie Ontwikkelingsperspectief op de vingers getikt. 

Het bevoegd gezag besloot tot verwijdering van een 10-jarige leerling met het syndroom van Down, omdat de medewerkers van de school als gevolg van zijn fysiek gedrag en leergedrag handelingsverlegen waren. De ouders waren het niet eens met het besluit en legden het geschil voor aan de commissie.

De commissie heeft het bevoegd gezag geadviseerd de beslissing tot verwijdering van de leerling in te trekken. De motivatie voor dit advies is dat de school in afwijking van haar wettelijke verplichting geen ontwikkelingsperspectief heeft opgesteld.

De verwijderingsbeslissing is bovendien onvoldoende gemotiveerd doordat onduidelijk is welke begeleidingsmogelijkheden de school nog heeft en het evenmin  duidelijk is welke (andere) school geschikt is, mede gezien de voorkeur van de ouders voor een school van een bepaalde richting.

Download het advies

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: