Check goed de stukken van het UWV, Participatiefonds en DUO als het ministerie van OCW uitkeringskosten in mindering wil brengen op de bekostiging. In een recente rechtszaak in hoger beroep is OCW op dit punt namelijk hard op de vingers getikt.

De zaak draaide om vele tienduizenden euro’s die DUO (in casu OCW) in mindering wilde brengen op de bekostiging van stichting Surplus voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Het betrof uitkeringskosten voor gewezen medewerkers. Het UWV had die kosten verrekend met het Participatiefonds (Pf). Op basis van het eigenrisicodragerschap van het schoolbestuur verhaalde het Pf deze kosten bij DUO, waarna de minister van OCW besloot om de kosten in mindering te brengen op de bekostiging van de Surplusscholen.

Recht op informatie

DUO kon echter niet duidelijk maken waarop het besluit om te korten op de bekostiging was gebaseerd. Het schoolbestuur stelde zich op het standpunt dat het recht had dit te weten, omdat het niet zo kan zijn dat besluiten worden genomen zonder dat duidelijk is waarom. De rechter gaf Surplus daarin gelijk. De consequentie van deze uitspraak is dat DUO geen uitkeringskosten in mindering mag brengen op de bekostiging als niet duidelijk is waarop die korting is gebaseerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor andere schoolbesturen met gelijksoortige kwesties.

Kennisdeling en ondersteuning

Surplus en VOS/ABB delen de kennis over deze uitspraak met andere schoolbesturen. Roelvink Advocaten, het kantoor dat Surplus in de rechtszaak bijstond, heeft ondersteunende documenten opgesteld en die opengesteld voor leden van VOS/ABB.

U kunt deze documenten downloaden als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten:

Roelvink Advocaten kan schoolbesturen bijstaan met advies. Voor meer informatie kunt u eerst contact opnemen met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: