Het schooladvies van de basisschool blijft leidend en gecombineerde adviezen mogen. Wel moeten ‘perverse prikkels’ worden weggenomen.

Dat is de uitkomst van het debat van de Tweede Kamer vandaag, waar een reeks moties werd ingediend. De Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Michel Rog (CDA) zeggen in een motie dat basisscholen nadrukkelijk het recht hebben om gecombineerde schooladviezen te geven. Het lijkt er namelijk op dat steeds meer vo-scholen vragen om eenduidige adviezen in plaats van havo/vwo of vmbo-t/havo. Een gecombineerd advies biedt een kind echter de kans om door te groeien, vinden veel fracties.

Perverse prikkels

De Kamerleden Jesse Klaver (GroenLinks) en Paul van Meenen (D66) wijzen in hun motie op ‘perverse prikkels’ die er toe leiden dat scholen eenduidige adviezen vragen, en dan liefst aan de lage kant. Scholen lopen namelijk het risico op een negatief oordeel van de inspectie als er (veel) scholieren afstromen naar een lager niveau dan in het schooladvies werd genoemd.

Klaver en Van Meenen vinden dit ‘bestraffen’ van scholen, wat ertoe leidt dat vo-scholen hun leerlingen gaan selecteren op basis van aanvullende informatie buiten het schooladvies om, vooral bij een gecombineerd advies. Daar willen deze fracties van af. Ook Rog vraagt  in een aparte motie om scholen niet meer af te rekenen als leerlingen in het derde jaar op één van de niveaus uit het gecombineerde advies zitten.

Meer aanbod

In een andere motie vraagt Kamerlid Harm Beertema (PVV) om de eindtoets in ere te herstellen en weer naar februari te verplaatsen. De Kamerleden Rog en Van Meenen vragen om een onderzoek naar de mogelijkheid van een meer divers aanbod in de brugperiode, zoals een gemengde brugklas, een verlengde brugklas en kop- en voetklassen.

Op dinsdag 3 maart wordt over de moties gestemd.

Meer informatie over het debat

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Deel dit bericht: