De VO-raad vindt dat de overheid in het kader van het tegengaan van segregatie schoolbesturen in de richting van brede scholengemeenschappen moet sturen. Een woordvoerder van de sectororganisatie zegt in Trouw dat dit niet alleen aan de schoolbesturen kan worden overgelaten.

De krant bericht over een recent verschenen onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW, waaruit blijkt dat het vormen van brede scholengemeenschappen goed werkt tegen segregatie. Er is in dit onderzoek ook gekeken naar het effect van informatievoorziening aan ouders en het bevorderen van vriendschapsscholen. Deze twee beleidsmaatregelen blijken nauwelijks een verminderend effect te hebben op segregatie.

De onderzoekers merken op dat er een verschil is in de uitvoerbaarheid van de interventies. Het voorzien van informatie aan ouders of het stimuleren van vriendschapsverbanden heeft weinig voeten in de aarde. Het bevorderen van brede scholen daarentegen vereist veel inzet van onder andere schoolbesturen.

Perverse financiële prikkels

In Trouw benadrukt de VO-raad nu dat er voor schoolbesturen perverse financiële prikkels zijn die het vormen van brede scholengemeenschappen kunnen belemmeren. Een van die perverse prikkels is dat er een vast bedrag is per vestiging. Het maakt daarbij niet uit of dit een categorale school is of een brede scholengemeenschap.

Scholen willen volgens de VO-raad vaak wel een brede scholengemeenschap worden, maar zijn ze bang leerlingen kwijt te raken aan scholen in de omgeving die categoraal onderwijs blijven aanbieden. Het bevorderen van de vorming van brede scholengemeenschappen gaat daarom alleen lukken, zo stelt de sectororganisatie, als de overheid alle schoolbesturen tegelijkertijd dezelfde kant op stuurt.

Lees meer…

Deel dit bericht: