Van de schoolleiders in het basisonderwijs geeft 65 procent aan dat na de eindtoets in groep 8 schooladviezen voor het voortgezet onderwijs naar boven zijn bijgesteld. Dit meldt de Algemene Vereniging schoolleiders (AVS) op basis van een eigen peiling.

Tweederde van de bijstellingen gebeurde op initiatief van de basisschool, eenderde op aanvraag van ouders. In enkele gevallen vroeg de vo-school of de leerling erom.

Van de verzoeken om bijstelling is 16 procent door de basisschool niet gehonoreerd. De reden daarvoor kan te maken hebben met factoren als huiswerkattitude en studievaardigheden, motivatie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling en algemene kennis.

Herplaatsen na bijgestelde schooladviezen vaak probleem

In de praktijk blijkt vaak dat herplaatsen na een bijgesteld advies een probleem oplevert. De klassen in het voortgezet onderwijs zijn al ingedeeld en is er geen plaats meer op het schooltype van het bijgestelde advies.

Lees meer…