Eén op de drie schoolbesturen werkt samen met andere besturen naar aanleiding van de afname van het aantal leerlingen. Dit geldt zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit de Quickscan leerlingendaling

Uit de scan blijkt verder dat in het primair onderwijs 20 procent van de schoolbesturen van plan is om in het kader van krimp met andere besturen te gaan samenwerken. In het voortgezet onderwijs is dat met 16 procent wat minder.

Schoolbesturen wisselen kennis en ervaring uit

De samenwerking krijgt vorm op verschillende wijzen. Meestal gaat het om het stimuleren van uitwisselen van kennis en ervaring. In het primair onderwijs worden ook een gezamenlijke vervangingspool en deelname aan het regionaal transfercentrum genoemd. In het voortgezet onderwijs betreft het onder andere het bundelen van facilitaire diensten en het uitwisselen van docenten.

Lees meer…