Schoolbesturen moeten meer oog hebben voor interne en externe gebeurtenissen die van invloed zijn op de organisatie. Dat is een advies uit het rapport Behoorlijk bestuur van onderwijsinstellingen, dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW.

Het rapport gaat over best practices die laten zien hoe behoorlijk bestuur kan werken in gevallen dat het bijna misgaat. De constatering is dat deze near misses niet op zichzelf staan, maar vaak verband houden met bredere maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die leiden tot aandacht van de politiek en de media. ‘De politisering en medialisering van near misses vragen daarom om dynamisering van de codes van goed bestuur. Dit kan gebeuren door strategic issue management‘, zo staat in het rapport.

Strategic issue management  is gericht op het signaleren en onderkennen van gebeurtenissen, zowel intern als extern, die van invloed zijn op het imago, de legitimiteit en in het extreme geval op het voortbestaan van de organisatie. ‘Bestuurders maar ook managers dienen zich hiervan bewust te zijn’, zo adviseren de onderzoekers. Het is volgens hen belangrijk om met strategische issues te oefenen dan wel deze te bespreken.

In het verlengde hiervan wordt geadviseerd de communicatiestrategie van de instelling (verder) te professionlaiseren.

Lees meer…

Deel dit bericht: