Leraren, ouders en leerlingen geven gemiddeld het rapportcijfer 6,5 aan het schoolgebouw waarvan ze gebruikmaken. Dat blijkt uit online enquête www.checkjeschoolgebouw.nl van de Algemene Rekenkamer.

Leraren, leerlingen en ouders in het basis- en voortgezet onderwijs konden op www.checkjeschoolgebouw.nl hun mening geven en foto’s van schoolgebouwen uploaden. Meer dan 8000 deelnemers beoordeelden ruim 2700 gebouwen. Op de website is nu per beoordeelde school te zien hoe deze scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

De Algemene Rekenkamer gaat de komende maanden de verzamelde gegevens gebruiken voor nadere analyses. Hierbij worden bijvoorbeeld uitgaven door gemeenten, krimp in bepaalde regio’s en kadastrale informatie gekoppeld aan kwaliteitsoordelen. De resultaten worden in het voorjaar van 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deel dit bericht: