De Algemene Rekenkamer nodigt iedereen uit om met input te komen voor een onderzoek naar administratieve druk in het basisonderwijs.

De Algemene Rekenkamer wil weten of signalen van te hoge administratieve lasten wijzen op een breder probleem. Hoeveel tijd zijn leraren kwijt aan administratie? Verschilt dit per school of per type docent? Wat wordt er allemaal bijgehouden? Wie vraagt om deze administratie? En waarvoor wordt de bijgehouden informatie gebruikt?

Met dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer laten zien hoe groot de administratieve lasten voor docenten zijn, waar deze lasten vandaan komen en wat de administratie oplevert voor het onderwijs. ‘Dit helpt partijen in het onderwijs, zoals scholen, schoolbesturen, inspectie en ministerie, om goede keuzes te maken over welke administratie echt nodig is. Zo kan de werkdruk voor docenten verlaagd worden’, aldus de Algemene Rekenkamer.

Wie wil bijdragen aan dit onderzoek, kan input mailen naar bijdrage@rekenkamer.nl.

Lees meer…

Deel dit bericht: