De gemiddelde kosten voor onderwijs die ouders met kinderen in het primair en/of voortgezet onderwijs maken, zijn de laatste jaren min of meer gelijkgebleven. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). 

Het CBS wijst er in de online publicatie Uitgaven voor onderwijs 2013 op dat in het preprimair en basisonderwijs de kosten voor ouders in 2010 en 2011 zijn gestegen tot gemiddeld bijna 200 euro per jaar per kind. Dit hing samen met de kosten die ouders gingen betalen voor educatieve activiteiten in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Sindsdien zijn de kosten min of meer gelijkgebleven.

In het voortgezet onderwijs groeiden de uitgaven voor ouders aanvankelijk tot gemiddeld 690 euro per kind per jaar. Vanaf 2009 zijn deze uitgaven echter teruggebracht tot gemiddeld ongeveer 300 euro doordat ouders sindsdien niet meer hoeven te betalen voor de schoolboeken. Het CBS signaleert dat in 2012 en 2013 de kosten die ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs maken, min of meer stabiel zijn gebleven.

Deel dit bericht: