Het Dienstencentrum GVO en HVO heeft speciaal voor de School!Week een lesbrief opgesteld over kinderrechten.

Als uw basisschool godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs aanbiedt, kunt u de docent GVO of HVO vragen om in de School!Week aan de hand van de speciale lesbrief een les te geven over kinderrechten.

Voor de inhoud van de lesbrief is geput uit de (levensbeschouwelijke) inspiratiebronnen van de verschillende denominaties. Als uw school meerdere richtingen G/HVO heeft, kunt u de docenten vragen of zij samen een les kunnen verzorgen over dit thema.

Heeft uw school nog geen GVO of HVO? Neemt u dan gerust contact op om de mogelijkheden voor een gastles te bespreken: Barbara Bas, B.Bas@pcgvo.nl.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Openbare en algemeen toegankelijke scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het hele land kunnen dan laten zien waar zij voor staan.

In de School!Week 2015 van 16 tot en met 20 maart staan de kinderrechten centraal. Op 12 februari verschijnt magazine School! met een extra special over kinderrechten en de School!Week.

Deel dit bericht: