Burgerschap is voor het onderwijs een zeer wezenlijk onderwerp, omdat het zo urgent is. Dat benadrukt directeur-bestuurder Robert Smid van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) in Noord- en Midden-Kennemerland.

In het Noordhollands Dagblad vertelt Smid dat burgerschap gaat over vrijheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid, dus ‘over hoe je elkaar ontmoet in de samenleving’. Dat burgerschap zo wezenlijk en urgent is voor het onderwijs, illustreert hij met de verdraagzaamheid in de huidige samenleving, die volgens hem onder het nulpunt is gezakt.

In dit licht noemt hij de positieve bijdrage van humanistisch vormingsonderwijs (HVO), dat op de scholen van ISOB wordt aangeboden. Deze vorm van vormingsonderwijs biedt volgens hem de ruimte om kinderen burgerschap bij te brengen. ‘De HVO-leerkracht kan een vraagbaak zijn voor andere collega’s op dat gebied. Ik was laatst bij een les waar gesproken werd over onderscheid, of het nu is op basis van geloof, gender of wat dan ook. Het niveau was hoog, er was veel interactie tussen de kinderen. Ik weet dat ouders dat ook op prijs stellen.’

Het interview in het Noordhollands Dagblad staat (helaas) achter de betaalmuur van de krant.

Deel dit bericht: