In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Gemeenten, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer, Veiligheid

Het aandeel basisscholen dat schoolzwemmen aanbiedt, is in de afgelopen drie jaar gedaald van 34 naar 32 procent. In 1991 werd schoolzwemmen nog op 90 procent van de basisscholen aangeboden, meldt het Mulier Instituut.

Van de basisscholen die nu nog zwemles aanbieden, verwacht 18 procent daar in de komende jaren minder in te investeren of het schoolzwemmen af te schaffen.

Uit de cijfers van het Mulier Instituut blijkt verder dat 89 procent van de basisscholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag schoolzwemmen aanbiedt. Dat is veel meer dan het landelijke gemiddelde.

Lees meer…

Delen