Vrouwen die minder gaan werken als ze een kind krijgen, blijven dat vaak de rest van hun loopbaan doen. Oorzaak is de deeltijdcultuur en -structuur in ons land. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van het rapport Eens deeltijd, altijd deeltijd.

Als moeders weer meer zouden gaan werken als hun kinderen ouder en zelfstandiger zijn, zou het arbeidsaanbod volgens het SCP fors toenemen. ‘Echter, beleid om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, richt zich op jonge moeders. Mocht de overheid de groep oudere, in deeltijd werkende moeders tot meer werken willen bewegen, dan is een breder pakket aan beleidsmaatregelen nodig. Daarnaast vraagt de deeltijdcultuur in Nederland om een breed maatschappelijk debat over de wijze waarop in Nederland betaald en onbetaald werk is georganiseerd.’

In het SCP-rapport wordt onder andere het onderwijs genoemd als een sector waarin veel mensen, vooral vrouwen, in deeltijd werken. Dit is niet alleen een oorzaak van het huidige personeelstekort in het onderwijs, het frustreert volgens het SCP ook de doorstroom van vrouwen naar hogere functies en de vergroting van het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is.

Lees meer…

Deel dit bericht: