In Bestuur en management, Burgerschapsvorming, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Toezicht, Toezicht inspectie, Tweede kamer

De Inspectie van het Onderwijs komt deze zomer met een rapport over de manier waarop scholen aandacht besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit, meldt minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer.

De minister kondigt het inspectierapport aan in antwoorden op Kamervragen van de PvdA. Die vragen volgden op een onderzoek van kenniscentrum Rutgers en het NOS Jeugdjournaal, waaruit naar voren kwam dat veel kinderen van 9 tot 12 jaar aangeven geen les te krijgen over onderwerpen als verliefdheid, relaties, puberteit en seksualiteit.

Seksualiteit in kerndoelen

Bussemaker benadrukt in haar antwoorden dat het tot de opdracht van het onderwijs behoort om aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. ‘Deze thema’s zijn sinds 2012 expliciet opgenomen in de kerndoelen’, aldus de minister.

Het onderzoek van de inspectie, waarvan de minister de resultaten in de zomer verwacht, moet duidelijk maken hoe en in hoeverre scholen hieraan invulling geven.

Delen