Kinderen moeten leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit. Dat hoort bij de kerndoelen, benadrukt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op vragen over de Week van de Lentekriebels.

Scholen voor basis- en speciaal onderwijs die aan de Week van de Lentekriebels meedoen, geven les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema dit keer is ‘Wat vind ik fijn?’. Onderwerpen die hierbij aan bod komen: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld.

Seksualisering

Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) stelt dat dit lesprogramma neerkomt op het op zeer jonge leeftijd promoten van expliciete seksuele handelingen en lichamelijke ingrepen. Bovendien leidt het er volgens hem toe dat pedofilie sluipenderwijs wordt genormaliseerd. ‘Deze seksualisering van kinderen is verkeerd en moet stoppen’, aldus de FvD-voorman.

Hij heeft niet alleen moeite met de Week van de Lentekriebels, maar ook met de Dokter Corrie Show uit 2016, die is terug te zien via Schooltv. Het typetje Dokter Corrie geeft seksuele voorlichting aan kinderen van 9 tot 12 jaar en beantwoordt vragen over puberteit, relaties en seksualiteit. Tevens stelt hij dat de serie Gewoon. Bloot van NPO Zapp onder andere geslachtsverandering zou promoten.

Baudet vraagt zich onder meer af of seksuele voorlichting bij kinderen in groep 1 moet beginnen. ‘Is de minister van mening dat dergelijke expliciete seksuele voorlichting gunstig is voor de ontwikkeling van kinderen? Ziet de minister een probleem in eventueel doorgeslagen seksualisering van kinderen? Ziet de minister een probleem in het promoten van transgenders aan zeer jonge kinderen? Kan de minister ingaan op enkele van de voorbeelden die ik heb genoemd en daar een oordeel over geven?’

Kerndoelen

In zijn antwoorden benadrukt Wiersma dat de Week van de Lentekriebels aansluit op een van de kerndoelen van het primair onderwijs, namelijk dat kinderen leren respectvol om te gaan met seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving. Het lespakket verschilt per leeftijdscategorie, zo legt de minister uit aan Baudet.

‘In bijvoorbeeld groep 2, waar ik zelf affiniteit mee heb, wordt geleerd over verschillen tussen jongens en meisjes en inzicht in prettige en minder prettige aanrakingen, dat ieder zijn eigen wensen en grenzen heeft. Er wordt geleerd om in verschillende situaties die wensen en grenzen ook te respecteren. Dat zijn allerlei factoren waarvan ik het in groep 2, zeker op die leeftijd, ook als ouder, best belangrijk vind dat kinderen dat op die manier kunnen leren. Dus daar zie ik niet een probleem’, aldus Wiersma.

Wat betreft het promoten van geslachtsverandering, waarvan Baudet beweert dat daar sprake van zou zijn, zegt de minister dat het in de lessen voor groep 8 onder meer gaat over transgender en non-binair. Kinderen leren dat dit bestaat. Dat past volgens de minister bij de leerdoelen, net als informatie over menstruatie en zaadlozingen.

Wiersma zegt in zijn antwoorden ook dat ouders die zorgen hebben over de seksuele voorlichting op de school van hun kind(eren), daarover in gesprek kunnen met de schoolleiding, het schoolbestuur of de medezeggenschapsraad. ‘Als dat niet genoeg is, als je een zorg hebt, een bepaald gevoel hebt, als je hoort dat je kind iets heeft geleerd en je je afvraagt of dat wel hoort bij die fase, dan is het belangrijk dat de inspectie daarvoor bereikbaar is. Dus als er signalen zijn, laat dat dan weten.’

Lees meer…

Deel dit bericht: