Veel jongeren hebben last van slaaptekort. Dit kan leiden tot slechte leerprestaties, depressieve stemming en gedragsproblemen. De Hersenstichting heeft daarom in samenwerking met Chrono@Work het lespakket Charge your brainzzz ontwikkeld.

De Hersenstichting wijst erop dat pubers te maken hebben met grote lichamelijke en hormonale veranderingen, waardoor het slaap-waakritme naar een later tijdstip verschuift. Dat wordt vaak versterkt door het gebruik van computer, tablet of smartphone laat op de avond. Tegelijkertijd moeten leerlingen ’s ochtends weer op school te verschijnen.

Slaaptekort onderschat probleem

Uit een enquête onder bètadocenten in het voortgezet onderwijs blijkt dat zij veelal een slaaptekort bij hun leerlingen waarnemen tijdens de lessen. Ze ziet dat leerlingen concentratieproblemen hebben, prikkelbaar of traag reageren of zelfs in slaap vallen.

Van de ondervraagde docenten denkt 68 procent dat jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van de oorzaken en gevolgen van slaaptekort. Driekwart van de docenten geeft aan voorstander te zijn van de ontwikkeling van een lespakket over gezond slapen.

Lees meer…

Deel dit bericht: