Demissionair onderwijsminister Arie Slob blijft erbij dat een cao-afspraak over de NPO-arbeidsmarkttoelage de aangewezen en snelste route is. In een brief aan de Tweede Kamer reageert hij op de stelling van de sociale partners dat een cao-afspraak niet nodig is.

De arbeidsmarkttoelage van 375 miljoen euro uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is bedoeld voor scholen met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden. De gedachte is dat met deze toelage het lerarentekort op met name deze scholen kan worden verkleind.

In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Arie Slob onlangs blijken dat hij ervan baalt dat de sociale partners niet met elkaar hebben afgesproken hoe deze arbeidsmarkttoelage wordt ingezet. Hij vindt dat de PO-Raad, VO-raad en de onderwijsbonden hier nog voor de zomervakantie een cao-afspraak over hadden moeten maken.

In reactie hierop stelden de sociale partners in een brief aan de Tweede Kamer dat zij hier helemaal geen cao-afspraak over hoeven te maken. Volgens hen kunnen de schoolbesturen zelf afspraken maken over de besteding van dit geld.

Slob blijft er echter bij dat het maken van een cao-afspraak ‘nog steeds de aangewezen en meest snelle route is voor toekenning van deze toelage’. Maar hij constateert ook dat de sociale partners ruimte bieden voor de uitwerking van een bekostigingsregeling. Het belangrijkste is volgens hem ‘dat het personeel op scholen met extra uitdagingen, die de meeste moeite hebben met het lerarentekort, ook extra kan worden beloond’.

Lees meer…

Deel dit bericht: