Onderwijsminister Arie Slob blijft er bij de basisscholen op aandringen om vanaf 11 mei op basis van hele dagen te gaan werken en niet met twee of meer shifts per dag. Dat bleek woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Hij vindt dat de basisscholen het protocol moeten naleven dat is opgesteld door onder andere de PO-Raad. In dat protocol staat dat de basisscholen om te beginnen vanaf 11 mei voor de helft van de tijd onderwijs op locatie gaan verzorgen en voor de andere helft nog online onderwijs op afstand. Dat zouden ze moeten doen op basis van hele dagen en niet op basis van twee of meer shifts per dag. Als de leerlingen hele dagen naar school gaan, is er minder verkeer van ouders die hun kinderen komen brengen en halen. Bovendien is het handiger voor de buitenschoolse opvang.

De minister zei echter ook dat hij de scholen niet wil verplichten om te handelen volgens het protocol. Als scholen daarvan willen afwijken, zouden ze dat wel goed moeten kunnen motiveren, vindt hij. Hij sprak van ‘een balans tussen strakke eisen en maatwerk’.

Slob benadrukte in het debat dat ’11 mei 11 mei is’. Het is volgens hem niet de bedoeling dat er scholen zijn die pas later weer opengaan. Hij sprak zijn verbazing uit over basisscholen die op maandag 11 mei een studiedag hebben ingepland.

Werkdruk

De minister ging ook in op de hoge werkdruk die leraren in de coronacrisis ervaren. Hij wees erop dat het de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen is om wat dit betreft de vinger aan de pols te houden. Het mag niet zo zijn, vindt Slob, dat scholen het onmogelijke van leraren verlangen. Tegelijkertijd wees hij erop dat de werkdruk nu vooral in de zorg erg hoog is, waar veel mensen al wekenlang in dagelijkse diensten van 12 uur werken.  Het is volgens hem goed om dat te beseffen.

Slob herhaalde dat het op grond van de geringe besmettelijkheid van kinderen verantwoord is om de basisscholen weer te laten beginnen. Hij benadrukte dat het kabinet zich hiervoor baseert op wat het RIVM adviseert, dat niet alleen naar de Nederlandse situatie kijkt maar ook naar de situatie in verschillende landen om ons heen.

Risicogroepen

Leraren die tot de risicogroepen behoren, hoeven zich volgens Slob geen zorgen te maken over hun gezondheid. Er worden voldoende maatregelen genomen, zei hij, om het risico op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Het is volgens hem verder aan de werkgevers en werknemers om goede afspraken met elkaar te maken over inzetbaarheid.

Op de website Debat Gemist kunt u het debat terugkijken.

Deel dit bericht: