De afstand die ouders ervaren tot het schoolbestuur wordt groter. Dat meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs op basis van De Staat van de Ouder 2023.

Volgens Ouders & Onderwijs weten veel ouders niet onder welk schoolbestuur de school valt of wie er in het bestuur zitten. Bovendien ervaart één op de vijf ouders een afstand tot de schooldirecteur. Dat is vooral zo in het voortgezet onderwijs.

Medezeggenschapsraad

Ouders & Onderwijs meldt ook dat ruim de helft van de ouders niet weet wie er in de medezeggenschapsraad zitten en waar de MR zich mee bezighoudt. Vooral in het voortgezet onderwijs is de onbekendheid met de MR groot.

Verder blijkt dat bijna de helft van de ouders die te maken hebben met passend onderwijs ontevreden is over de extra ondersteuning die hun kind ontvangt. De school zou de wettelijke zorgplicht gebrekkig naleven.

Waardering voor leraren

Ouders & Onderwijs noemt het hoopgevend dat de waardering van ouders voor leraren toeneemt. De belangenorganisatie wil dat er wordt geïnvesteerd in betere opleidingen en hogere salarissen voor leraren.

Lees meer…

Deel dit bericht: