Demissionair minister Arie Slob laat in een brief aan de Tweede Kamer impliciet weten dat wat hem betreft de Gelijke Kansen Alliantie blijft bestaan. ‘Het bevorderen van kansengelijkheid vraagt om een lange adem’, aldus de minister. Of de GKA inderdaad kan doorgaan, is echter een kwestie waar een volgend kabinet over beslist.

‘Met de GKA is een belangrijke basis gelegd om verder te blijven bouwen aan coalities tegen ongelijke kansen. De huidige 50 gemeentelijke GKA-agenda’s bieden een goede uitgangspositie om deze in 2021 verder uit te bouwen’, zo staat in de brief van Slob die hoort bij de Rapportage 2020 Gelijke Kansen Alliantie.

Gemeenten heel tevreden

Uit gesprekken met wethouders van gemeenten die samenwerken met de GKA, komt volgens de minister naar voren dat zij daar heel tevreden over zijn en dat dat ‘aanknopingspunten biedt voor een vervolg.’ Gemeenten willen volgens hem de samenwerking intensiveren, verbreden en verdiepen. In 2021 ligt de focus van de GKA op het bestrijden van segregatie in het onderwijs. Daar worden extra geld, expertise en communicatie voor beschikbaar gesteld. De GKA zou de komende jaren kunnen worden uitgebreid met meer deelnemende gemeenten.

Alleen loopt de huidige financiering van de GKA maar tot oktober van dit jaar. Of de GKA daarna kan doorgaan, is een vraag die een volgend kabinet zal moeten beantwoorden.

Deel dit bericht: