Demissionair onderwijsminister Arie Slob vindt het zorgelijk dat er basisscholen zijn die bij voorbaat zeggen geen enkel schooladvies te zullen bijstellen op basis van de resultaten van de eindtoets in groep 8. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen.

Tweede Kamerlid Mariëlle Paul van de VVD stelde de vragen aan Slob naar aanleiding van een rapport van de Inspectie van het Onderwijs dat de minister in december vorig jaar naar de Kamer stuurde. Daarin staat dat één op de drie basisscholen laat weten geen enkel advies bijstelt op basis van de resultaten van de eindtoets.

De minister wijst er in zijn antwoorden op dat scholen wettelijk verplicht zijn om het schooladvies te heroverwegen bij een hogere eindtoetsscore. ‘Ik vind het onderdeel van de professionele attitude van de school om deze heroverweging per individuele leerling serieus uit te voeren’, aldus Slob. Het gaat er volgens hem om dat de scholen ‘de extra informatie die de eindtoets geeft gebruiken om nog een keer te kijken naar het best passende onderwijsniveau waarop de leerling start in het voortgezet onderwijs’.

Het is niet verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen bij een hogere eindtoetsscore, maar de school moet altijd wel met een goede onderbouwing komen om dat niet te doen, benadrukt Slob. Ook moet dit goed met de leerling en de ouders worden besproken.

Het is niet mogelijk het schooladvies naar beneden bij te stellen als de eindtoetsscore lager is dan verwacht.

Lees meer…

Deel dit bericht: