De gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen gaat het leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs in België niet meer vergoeden. Niet alleen om te besparen op kosten, maar ook om een verdere uittocht van leerlingen naar Vlaanderen te voorkomen.

Eerder besloten de twee andere gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, Hulst en Terneuzen, juist om het leerlingenvervoer over de grens wél te blijven betalen, omdat kinderen anders misschien veel verder moesten reizen terwijl er vlak over de grens ook goede scholen zijn.

In de gemeenteraad van Sluis was er discussie over. Enkele fracties wezen op keuzevrijheid van ouders en op de lange taxirit naar speciaal onderwijs in Terneuzen of Goes. Wethouder Jack Werkman herinnerde de raad echter aan een eerder besluit om een verdere weglek van leerlingen in het reguliere onderwijs naar België te voorkomen, met het doel voorzieningen voor Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Voor Werkman geldt dit ook voor het speciaal onderwijs, maar voor leerlingen die al op een Vlaamse school zitten, wordt een uitzondering gemaakt.

Uiteindelijk werd zijn voorstel aangenomen. Over een half jaar wordt de situatie geëvalueerd.

Deel dit bericht: