Economische onderzoeksinstituut SEO heeft de Kansenatlas online gezet. Dat is een speciale atlas de kansenongelijkheid in Nederland in kaart brengt.

De atlas is ingedeeld in gemeentes en soms ook in kleinere elementen. In de steden kan ook op wijkniveau worden gekeken hoe het zit met kansenongelijkheid. Er is onder andere te zien hoe leerlingen in het basisonderwijs gemiddeld scoren op hun eindtoets en in hoeverre die scores samenhangen met het inkomensniveau van de ouders.

Bij de scores kan ook worden gezien hoe die zich verhouden tot de achtergrond van de leerlingen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen autochtoon, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond.

Ga naar de Kansenatlas

Deel dit bericht: