Spelling gaat vanaf volgend jaar weer meetellen bij het centraal examen Nederlands. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft daartoe een verzoek ingediend bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Dekker laat dit weten in antwoord op vragen van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Diens vragen volgden op een artikel in een aantal regionale kranten met de kop Spelfouten geen punt bij Nederlands.

Volgens de huidige correctievoorschriften blijven spelfouten en schrijfvaardigheid buiten de beoordeling van het centrale examen, maar Dekker vindt dat het anders moet: ‘Gezien het belang dat uw Kamer en ik hechten aan het toetsen van spelling in het centraal examen Nederlands heb ik het CvTE verzocht de variant met toets op spelling bij de examens in 2016 weer in te voeren.’

Deel dit bericht: