Bij de inzet van studenten om het lerarentekort tegen te gaan, is het van belang dat de opleiders en de school hierover met elkaar in gesprek gaan en blijven. Dat zegt coördinator Hans van der Linden van de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland in een artikel in Trouw.

De strekking van dat artikel is dat scholen om roosterproblemen op te lossen stagiairs ‘roven’ van de opleiding. Deze leraren in opleiding zouden als stagiair in het spreekwoordelijke diepe worden gegooid en als gevolg van te weinig begeleiding alweer snel het onderwijs verlaten. Het gevolg is dat het lerarentekort alleen maar verder oploopt, meldt de krant.

Trouw baseert zich voor het artikel op een onderzoek dat Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico in opdracht van de krant, de Groene Amsterdammer en Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft uitgevoerd. Er is voor dat onderzoek gesproken met 600 jonge AOb-leden, opleiders en schoolbestuurders.

Goede ervaringen

Het is voor stagiairs niet alleen maar kommer en kwel in het voortgezet onderwijs, zoals op basis van het het woord ‘roven’ zou kunnen worden geconcludeerd. De krant belicht onder andere de situatie in West-Friesland. Daar hebben scholen en opleidingen voor leraren regels opgesteld over de inzet van studenten.

Coördinator Hans van der Linden van de Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland zegt dat het belangrijk is dat opleiders en schoolleiding in het belang van de student met elkaar in gesprek gaan en blijven.

Trouw meldt ook dat de Inspectie van het Onderwijs het begrijpelijk vindt dat scholen studenten voor de klas zetten. Dat kan volgens de inspectie goed uitpakken, en dat zegt ook adjunct-directeur bedrijfsvoering Carole Roozeman van de Openbare scholengemeenschap West-Friesland in Hoorn. Daar hebben drie van de vier huidige wiskundestagiairs betaalde uren gekregen. ‘We zetten ze voor de klas omdat we het idee hebben: hé dit is leuk, deze heeft wat in z’n mars!’

Lees meer…

Deel dit bericht: