Het is niet zo dat er geen enkel  zicht meer is op de omvang van het lerarentekort nu leraar Eddy Erkelens is gestopt met de website www.lerarentekortisnu.nl. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van de SP.

Erkelens hield van januari 2018 tot vorige maand op zijn website het lerarentekort bij. Dat deed hij op basis van meldingen van scholen. Lang niet alle scholen deden hieraan mee, waardoor er een onbetrouwbaar beeld ontstond. Erkelens had van het ministerie van OCW steun verwacht voor zijn initiatief, maar die steun kwam er volgens hem niet. Voor SP-Kamerlid Peter Kwint was de gang van zaken reden tot het stellen van Kamervragen.

Slob meldt in antwoord hierop dat hij het initiatief van Erkelens heeft gewaardeerd en dat hij het jammer vindt ‘dat het aantal registraties van scholen te beperkt is om een goed beeld van de tekorten te krijgen’. De minister zegt ook het te betreuren dat Erkelens ermee is gestopt. ‘Ik had graag gezien dat de website in de lucht bleef en we zouden werken aan het verhogen van het aantal registraties, maar ik respecteer zijn beslissing’, aldus Slob.

De minister weerlegt de suggestie als zou er nu op geen enkele wijze meer zicht zijn op de omvang van het lerarentekort. Daar zijn andere manieren voor, zegt Slob. Hij noemt als voorbeeld de jaarlijkse arbeidsmarktramingen. Daarnaast geeft hij aan samen met onder andere de vier grote steden en Almere te werken aan verschillende methoden om de actuele tekorten in beeld te brengen, zonder administratieve last voor besturen en scholen. Hij hoopt daar in december meer over te kunnen melden.

Lees meer…

Deel dit bericht: