De Helpdesk van VOS/ABB heeft een stappenplan opgesteld voor werkgelegenheidsbeleid bij een reorganisatie of daling van de rijksbekostiging. 

Werkgelegenheidsbeleid is geregeld in artikelen 10.2 en 10.3 van de CAO PO en artikel 17.1 van de CAO VO. Het bevoegd gezag dient uitvoering te geven aan deze regeling als de werkgelegenheid van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd niet kan worden gegarandeerd. De regeling geldt niet voor werknemers in tijdelijke dienst.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het stappenplan downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: