In Bestuur en management, Code Goed bestuur, Governance, Medezeggenschap en inspraak, Nieuws

Het ministerie van OCW blijft nog drie jaar het project Versterking Medezeggenschap ondersteunen. Dit betekent dat er weer aanvragen kunnen worden ingediend voor een Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapsraden en bestuurders of een korte cursus of workshop.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren, maar OCW heeft dus aangegeven nog drie jaar financiële ondersteuning te blijven bieden. In het project Versterking Medezeggenschap is inmiddels het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs opgegaan. Dit zelfstandige steunpunt bestaat dus niet meer.Dat het project doorgaat,  Ook kan begeleiding of advies worden aangevraagd.

Lees meer…

Delen