VOS/ABB steunt samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Dienstencentrum GVO en HVO een voorgestelde wetswijziging om godsdienstige en humanistische vorming steviger te verankeren in de openbare scholen.

PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma diende in september een wetsvoorstel in om de financiering van g/hvo in de openbare scholen in de Wet op het primair onderwijs (WPO) vast te leggen. ‘Deze wettelijke verankering biedt aan de sector meer zekerheid en continuïteit dan een jaarlijkse begrotingspost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld’, zo staat in de memorie van toelichting bij het voorstel.

VOS/ABB, VOO en het Dienstencentrum GVO en HVO laten in gezamenlijkheid weten dat zij het voorstel zien als een welkome bijdrage om het openbaar onderwijs te verstevigen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: