Onder andere scholen kunnen tot 28 februari subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid.

De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo is het nu ook mogelijk subsidie aan te vragen voor praktijkgerichte experimenten.

Onder andere scholen kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling. Bijvoorbeeld om activiteiten te organiseren die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu en om educatief partnerschap tussen school en ouders te versterken. Een andere mogelijkheid is om via school de (digitale) geletterdheid van ouders te versterken.

Lees meer…

Deel dit bericht: