De subsidie voor doorstroomprogramma’s primair onderwijs-voortgezet onderwijs voor bevordering van gelijke kansen is verlengd.

Nog tot en met 30 april 2023 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor een programma om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De subsidie is bedoeld voor programma’s voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie of door omgevingsfactoren minder ondersteuning krijgen dan hun klasgenoten.

Lees meer…

Deel dit bericht: