Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke scholen in aanmerking komen voor de subsidie Expertisedeling nieuwkomersonderwijs Oekraïense leerlingen. De scholen staan op deze lijst.

De lijst is samengesteld op basis van de nieuwkomersbekostiging in 2021. Nieuwkomersscholen die op minstens twee teldata van 2021 – voor de oorlog in Oekraïne begon – respectievelijk minstens 30 leerlingen (primair onderwijs) of minstens 50 leerlingen (voortgezet onderwijs) hadden, komen in aanmerking voor de subsidie.

OCW meldt dat de selectie van BRIN’s vaststaat. De subsidieregeling wordt op een later moment gepubliceerd.

Lees meer…

Deel dit bericht: