Schoolbesturen die vanwege de komst van Oekraïense leerlingen kosten hebben gemaakt voor onderwijshuisvesting en/of de eerste inrichting van onderwijsvoorzieningen, kunnen die kosten declareren bij hun gemeente(n). Daarvoor is een regeling in de maak, die naar verwachting in september wordt gepubliceerd. Dat meldt het ministerie van OCW aan VOS/ABB.

Het ministerie wijst erop dat de regeling zal uitgaan van daadwerkelijk gemaakte kosten tot een bepaald maximum. Onder de kosten vallen in ieder geval de huur van bestaande gebouwen of noodlokalen en de eerste inrichting. Wanneer scholen zelf onderwijshuisvesting hebben geregeld en daarvoor kosten hebben gemaakt, kunnen zij hierover in gesprek met hun gemeente(n) om dit te verrekenen.

Informatie: Ronald Bloemers, 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: