Scholen kunnen vanaf volgend schooljaar subsidie krijgen voor de invoering en verdere ontwikkeling van internationalisering.

De Onderwijsraad concludeert in het advies Internationaliseren met ambitie dat het van belang is dat leerlingen het onderwijs ‘internationaal competent’ verlaten. Dit betekent dat alle leerlingen in alle sectoren van het onderwijs een internationale oriëntatie en kennis hebben, kunnen communiceren en samenwerken in internationale contexten en kunnen reflecteren op internationale vraagstukken.

Internationalisering vereist doelstellingen en beleid

‘Dat vraagt van scholen dat zij een visie hebben op internationale aspecten van het onderwijs en dat zij die visie operationaliseren in doelstellingen en beleid’, zo schrijft demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een toelichting bij de Subsidieregeling internationalisering po en vo.

Lees meer…

Deel dit bericht: