De aanvraagtermijn voor de subsidie leerlingendaling VO 2020 is vanwege de coronacrisis met twee maanden uitgesteld. Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (VO) kunnen hun aanvragen voor de tweede fase van deze regeling nu indienen van 15 februari tot en met 31 maart.

Het gaat om de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020, die bedoeld is om schoolbesturen in krimpregio’s te stimuleren samen te werken om in hun regio een goed onderwijsaanbod overeind te houden. Dat zou mogelijk zijn door fusies, het samenvoegen van vestigingen of het invoeren van een nieuw onderwijsconcept. Zulke maatregelen kosten de scholen geld, terwijl de leerlingendaling juist leidt tot dalende bekostiging. De subsidieregeling geeft schoolbesturen de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen als ze gezamenlijk een regionaal plan maken voor behoud van onderwijsaanbod in tijden van krimp.  Schoolbesturen die al een regionaal plan hebben ingediend, konden vanaf 15 december een subsidieaanvraag indienen voor de tweede fase, het uitvoeren van die plannen. Dit wordt nu dus 15 februari. Er is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar.

Vertraging in samenwerking

Minister Slob wijzigt de aanvraagtermijn omdat het door de tweede golf van Covid-19 in veel regio’s moeilijker is geworden om samenwerking goed vorm te geven. De planvorming loopt door de coronacrisis vaak vertraging op. In de wijziging van de subsidieregeling staat dat de toekenning van de subsidie nu ook twee maanden later zal zijn. Deze datum verschuift van 1 juli naar 1 september 2021, zodat schoolbesturen bij aanvang van het nieuwe schooljaar zekerheid hebben over de toekenning van de subsidie.

Meer informatie over de subsidieregeling en de voorwaarden

Deel dit bericht: