Het ministerie van OCW heeft twee brochures gepubliceerd over de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Deze regeling vervangt de Regeling leerplusarrangement vo. Er is ook een rekentool beschikbaar.

De overheid stelt € 157 miljoen per jaar beschikbaar voor de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs. Dat is € 105 miljoen meer dan bij de oude regeling (het leerplusarrangement vo).

Ook verandert de manier waarop de overheid het geld verdeelt over de scholen. De meeste vestigingen krijgen meer geld dan onder de oude regeling, maar sommige scholen ontvangen minder of geen geld meer. Besturen die geld krijgen vanuit de Regeling onderwijskansen ontvangen uiterlijk in april 2024 bericht van DUO.

De brochures zijn bedoeld voor schoolbestuurders en schoolleiders en lichten toe hoe de regeling in elkaar zit en welke veranderingen er zijn. Er zijn twee brochures: een voor vmbo, havo en vwo en een voor praktijkonderwijs. De rekenmethode voor praktijkonderwijs verschilt namelijk iets van de rekenmethode voor de andere schoolsoorten.

Er is ook een rekentool beschikbaar. Hiermee kunnen vestigingen van scholen kijken welk bedrag zij ongeveer ontvangen vanuit de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs.

Deel dit bericht: