Tot 1 mei kan subsidie worden aangevraagd voor programma’s om onnodig zittenblijven te voorkomen. Het geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor lente- en zomerscholen, maar ook voor leerlingbegeleiding, signalering van achterstanden, professionalisering van leraren en voor programma’s die tot doel hebben de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs te vergroten.

De subsidieregeling heeft betrekking op de jaren 2021, 2022 en 2023. Voor elk jaar is 8,75 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag voor een structurele interventie bedraagt 15.000 euro. Voor een aanvullend programma kan 450 euro per leerling tot maximaal 10.000 euro subsidie worden verstrekt.

Ga voor meer informatie naar de subidieregeling. Aanvragen kunnen worden ingediend via dit formulier.

Deel dit bericht: