Onderwijsminister Dennis Wiersma wil commerciële bijlesbureaus aan banden leggen, omdat volgens hem ook kinderen van ouders met weinig geld recht hebben op aanvullend onderwijs.

In een brief aan de Tweede Kamer meldt de VVD-minister dat hij en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad het erover eens zijn dat betaald aanvullend onderwijs door particuliere aanbieders ongewenst is. ‘Ook zijn we het eens dat onderwijs dat binnen de schoolmuren plaatsvindt voor iedere leerling toegankelijk moet zijn’, aldus Wiersma.

Daarom doet hij samen met de PO-Raad en VO-raad een ‘sterk normerende oproep’ aan schoolbestuurders en schoolleiders:

  • Een school biedt (indien nodig) alleen aanvullend onderwijs aan dat op én van school is.
  • Een school vraagt de medezeggenschapsraad om advies over het beleid omtrent aanvullend onderwijs en verwerkt dit in het schoolplan.
  • Een school werkt bij de inzet van aanvullend onderwijs zoveel mogelijk samen met non-profit partijen, zoals het het initiatief StudentinzetopSchool.
  • Er wordt op school geen reclame gemaakt voor betaald aanvullend onderwijs.
  • Het bevoegd gezag draagt zorg voor het waarborgen van een goede kwaliteit van aanvullend onderwijs.
  • Indien aanvullend onderwijs op school plaatsvindt, is het bevoegd gezag verantwoordelijk voor het garanderen van een veilige omgeving.
  • Onderwijspersoneel behoudt altijd de zeggenschap en verantwoordelijkheid over het onderwijsproces.

De oproep van de minister en de PO-Raad en VO-raad volgt op moties van SP’er Peter Kwint, Lisa Westerveld van GroenLinks en Olaf Ephraim van de Groep Van Haga.

Lees meer…

Deel dit bericht: