Stichting het Gehandicapte Kind stelt in samenwerking met het mede door VOS/ABB opgerichte Platform Naar Inclusiever Onderwijs subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen.

Scholen die samenwerken met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs kunnen tot en met 31 december 2023 een projectplan indienen. Dat plan bevat een beschrijving van de activiteiten, verwachte resultaten, de wijze van verslaglegging en een begroting. In de week van 15 tot en met 19 januari 2024 krijgen aanvragers bericht of ze in aanmerking komen voor subsidie (van maximaal € 10.000).

Lees meer…

Deel dit bericht: