Dekker: 150 miljoen uit NOA levert duizenden banen op

De 150 miljoen euro uit het Nationaal Onderwijsakkoord voor het aantrekken en behouden van jonge leraren heeft in het primair en voortgezet onderwijs in totaal circa 4400 extra fte opgeleverd. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Het bedrag van 150 miljoen euro is eind 2013 na expliciete goedkeuring door de Tweede Kamer aan de lumpsum van de schoolbesturen toegevoegd. ‘Hierdoor, en vanwege het feit dat scholen het grootste deel van hun reguliere budget inzetten voor personele kosten, is in de verantwoording niet traceerbaar welke specifieke uitgaven samenhangen met deze extra middelen’, aldus Dekker.

Op verzoek van hem hebben de PO-Raad en de VO-raad een deel van hun leden gevraagd hoe zij het extra geld hebben ingezet. ‘Uit het onderzoek van de VO-raad blijkt dat een groot deel van de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de middelen uit het NOA en Begrotingsafspraken 2014 (deels) heeft ingezet voor het aannemen en behouden van bijna 1800 fte aan jonge docenten. De PO-Raad concludeert dat de incidentele middelen hebben geleid tot ruim 2600 meer fte. Hiervan kon overigens niet bepaald worden welk deel aan jonge leerkrachten ten goede is gekomen’, schrijft de staatssecretaris.

Schoolbesturen bepalen waar zij extra geld aan besteden

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft vorig jaar afgesproken dat het aan de schoolbesturen is om te bepalen hoe zij de in totaal de 150 miljoen euro voor extra werkgelegenheid besteden. Dat werd woensdag nog eens benadrukt in de Tweede Kamer.

De investering werd gekoppeld aan 3000 extra banen voor docenten, maar tegelijkertijd werd afgesproken dat de 150 miljoen euro zou worden toegevoegd aan de lumpsumfinanciering van de scholen. Dat betekent dat de schoolbesturen, die bestedingsvrijheid hebben, kunnen bepalen wat zij met het geld doen.

Dekker zei woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer dat hij ervan overtuigd is dat het geld goed is besteed. Vooral de oppositiepartijen SP en CDA denken dat schoolbesturen het geld veelal niet aan extra personeel hebben uitgegeven.

De staatssecretaris benadrukte in de Tweede Kamer dat er meer dan 8000 scholen zijn en dat het dus niet zo is dat met de investering van 150 miljoen euro er op alle scholen extra docenten kunnen zijn aangesteld.