Denk mee: voorzieningen voor het jonge kind – PO

De Onderwijsraad nodigt iedereen uit om na te denken over voorzieningen die bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor jonge kinderen. Het adviesorgaan doet hiervoor een oproep op zijn website. De Onderwijsraad gebruikt de ontvangen voorbeelden, analyses voor een...

Meedenken over goede start voor jonge kind – PO/VO

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over een goede start voor het jonge kind. Ook u kunt input leveren voor dit advies. Meedenken met de raad kan tot 23 juni. De Onderwijsraad wijst erop dat de eerste levensjaren van een kind bepalend...

Meisjes krijgen lager schooladvies – PO/VO

Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de...