Preventief zelftesten hoeft niet meer – PO/VO

Het advies om preventief (zonder klachten) twee keer per week een zelftest te doen, is vervallen. Dat meldt het ministerie van OCW in het jongste Servicedocument Funderend Onderwijs coronavirus. Testen bij klachten die op een coronabesmetting kunnen duiden blijft nog...

Onderwijsraad komt met advies over artikel 23 – PO/VO

De Onderwijsraad publiceert op 5 oktober een advies over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.Het advies gaat over de vraag waar de grenzen van de vrijheid van onderwijs liggen en hoe de overheid die kan bewaken. Het advies is een vervolg op een...

Adviesonderzoek naar algemene acceptatieplicht – PO/VO

Student bestuurskunde Lev van Laake van de Universiteit Leiden doet voor VOS/ABB een adviesonderzoek naar lobby-activiteiten op het gebied van algemene acceptatieplicht in het funderend onderwijs. Van Laake heeft binnen bestuurskunde gekozen voor de afstudeerrichting...