VOS/ABB blijft veruit de goedkoopste – PO/VO

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft unaniem ingestemd met een indexering van het lidmaatschapstarief tot € 3,17 per leerling per jaar (met een plafond van 6.000 leerlingen). Daarmee blijft VOS/ABB veruit de voordeligste organisatie voor onderwijsbestuur en...

ALV stelt geconsolideerde jaarrekening 2022 vast – PO/VO

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB heeft de geconsolideerde jaarrekening over 2022 vastgesteld. Tevens is afscheid genomen van bestuurslid Karen Peters, omdat zij is gaan werken voor een onderwijsstichting die niet bij VOS/ABB is aangesloten. In november...

Meerjarenbegroting 2023-2027 – PO/VO

In aanloop naar onze algemene ledenvergadering op 9 november in het Beauforthuis in Austerlitz kunnen leden van VOS/ABB de meerjarenbegroting 2023-2027 downloaden. De meerjarenbegroting zal op de algemene ledenvergadering worden besproken, evenals de speerpunten van...

ALV stemt in met financieel jaarverslag 2021 – PO/VO

Tijdens de algemene ledenvergadering van VOS/ABB is het geconsolideerd jaarverslag over 2021 vastgesteld. Ook is instemming verleend aan een bestuurswisseling.  U kunt het geconsolideerd financieel jaarverslag alsmede het publieksjaarverslag over 2021 inzien:...

Algemene ledenvergadering over jaarrekening – PO/VO

Op 6 juli worden op de algemene ledenvergadering van VOS/ABB de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Ook zal dan de samenstelling van het bestuur aan bod komen in verband met de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van bestuurslid Bert van der...